Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC
: Số 11 Ngõ 139 Mỹ Đình. P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 024 6666 6667
Email
info.vindec@gmail.com
LƯỢT TRUY CẬP

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc » Vòng Bi Tiếp Xúc Góc NSK-FAG

Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc NSK-FAG

Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục.
Góc tiếp xúc 30o, ­40o, 15o và 25o => góc tiếp xúc càng lớn thì chịu tải dọc trục càng cao nhưng tốc độ càng chậm.
Thường sử dụng thành một bộ (2, 3, 4 vòng)
Độ cứng vững cao với tải trọng dư
Vòng cách bằng thép sử dụng thông dụng

Đối với vòng bi chính xác tốc độ cao thì vòng cách bằng polyamide góc 30o  cũng được sử dụng thường xuyên.

Ứng dụng :
Bơm và máy nén khí
Máy cán kim loại
Motơ điện và máy phát điện
Máy gia công chính xác
Dãy số trên vòng bi
 : 79xx, 70xx, 72xx, 73xx
 

7000AW NSK
7000B NSK7001A NSK
7002A NSK7002AW NSK7002B NSK
7003A NSK7003AW NSK7003CTYNSULP4 NSK
7004AW NSK7004B.2RS.TVP FAG7004CTYNSULP4 NSK
7005AW NSK7005B.2RS.TVP FAG7005B.TVP FAG
7006A NSK7006AW NSK7006B NSK
7006B.TVP FAG7006CTYNSULP4 NSK7007A NSK
7007B NSK7007B.2RS.TVP FAG7007CTYNSULP4 NSK
7008AW NSK7008B NSK7008CTYNSULP4 NSK
7009AW NSK7009B NSK7009CTYNSULP4 NSK
7010AW NSK7010B NSK7010CTYNSULP4 NSK
7011AW NSK7011B NSK7011CTYNSULP4 NSK
7012A5TYNSULP4 NSK7012AW NSK7012B NSK
7013AW NSK7013B NSK7013CTYNSULP4 NSK
7014AW NSK7014B NSK7014CTYNSULP4 NSK
7016A NSK7016A5TYNSULP4 NSK7016AW NSK
7016CTYNSULP4 NSK7017A NSK7017B NSK
7018AW NSK7018B NSK7024MP.UA FAG
7032A NSK7032MP.UA FAG7034B.MP.UA FAG
7034MP.UA FAG7038MP.UA FAG7040MP FAG
7044B.MP.UA FAG7044MP.UA FAG7048MP.UA FAG
7052MP.UA FAG7056MP.UA FAG7060MP.UA FAG
7200AW NSK7200B.2RS.TVP FAG7200B.JP FAG
7200B.TVP.UA FAG7200B.TVP.UO FAG7200BW NSK
7201AW NSK7201B NSK7201B.2RS.TVP FAG
7201B.JP.UA FAG7201B.TVP FAG7201B.TVP.UO FAG
7202A NSK7202AW NSK7202B NSK
7202B.JP FAG7202B.JP.UA FAG7202B.TVP FAG
7202B.TVP.UO FAG7202BW NSK7203A NSK
7203B NSK7203B.JP FAG7203B.MP FAG
7203B.TVP FAG7203B.TVP.UA FAG7203B.TVP.UO FAG
7203CTYNSULP4 NSK7204A NSK7204AW NSK
7204B.2RS.TVP FAG7204B.JP FAG7204B.JP.UA FAG
7204B.TVP.P5.UO FAG7204B.TVP.UA FAG7204B.TVP.UO FAG
7204CTYNSULP4 NSK7205A NSK7205AW NSK
7205B.2RS.TVP FAG7205B.JP FAG7205B.JP.UA FAG
7205B.TVP FAG7205B.TVP.P5.UL FAG7205B.TVP.P5.UO FAG
7205B.TVP.UO FAG7205BW NSK7205CTYNSULP4 NSK
7206AW NSK7206B NSK7206B.2RS.TVP FAG
7206B.JP.UA FAG7206B.MP FAG7206B.MP.UA FAG
7206B.TVP FAG7206B.TVP.P5.UL 7206B.TVP.UA FAG
7206BW NSK7206CTYNSULP4 7207A NSK
7207B NSK7207B.JP FAG7207B.JP.UO FAG
7207B.MP.UO FAG7207B.TVP FAG7207B.TVP.P5.UL FAG
7207B.TVP.UA FAG7207B.TVP.UO FAG7207BW NSK
7208A NSK7208AW NSK7208B NSK
7208B.JP FAG7208B.JP.UA FAG7208B.MP FAG
7208B.TVP FAG7208B.TVP.P5 FAG7208B.TVP.P5.UL FAG
7208B.TVP.UA FAG7208B.TVP.UO FAG7208BW NSK
7209A NSK7209AW NSK7209B NSK
7209B.JP.UA FAG7209B.MP FAG7209B.MP.UA FAG
7209B.TVP FAG7209B.TVP.P5.UO FAG7209B.TVP.UA FAG
7209BW NSK7209CTYNSULP4 NSK7210A NSK
7210B NSK7210B.JP FAG7210B.JP.UA FAG
7210B.MP.UA FAG7210B.MP.UO FAG7210B.TVP FAG
7210B.TVP.UA FAG7210B.TVP.UO FAG7210BW NSK
7211A NSK7211AW NSK7211B NSK
7211B.JP.UA FAG7211B.JP.UO FAG7211B.MP FAG
7211B.TVP FAG7211B.TVP.P5.UO FAG7211B.TVP.UA FAG
7211BW NSK7211CTYNSULP4 NSK7212A NSK
7212B NSK7212B.JP FAG7212B.JP.UA FAG
7212B.MP.UA FAG7212B.MP.UO FAG7212B.TVP FAG
7212B.TVP.UO FAG7212BW NSK7212CTYNSULP4 NSK
7213AW NSK7213B NSK7213B.JP FAG
7213B.MP.UA FAG7213B.TVP FAG7213B.TVP.P5.UO FAG
7213B.TVP.UO FAG7213BW NSK7213CTYNSULP4 NSK
7214AW NSK7214B NSK7214B.JP FAG
7214B.MP FAG7214B.MP.UA FAG7214B.MP.UO FAG
7214B.TVP.UA FAG7214B.TVP.UO FAG7214BW NSK
7215A NSK7215AW NSK7215B NSK
7215B.JP.UA FAG7215B.MP FAG7215B.MP.P5.UO FAG
7215B.MP.UA FAG7215B.TVP FAG7215B.TVP.P5.UL FAG
7215B.TVP.UA FAG7215B.TVP.UO FAG7215BW NSK
7216AW NSK7216B NSK7216B.JP FAG
7216B.MP.UA FAG7216B.MP.UO FAG7216B.TVP FAG
7216BW NSK7216CTYNSULP4 NSK7217A NSK
7217B NSK7217B.JP FAG7217B.JP.UA FAG
7217B.MP.UA FAG7217B.MP.UO FAG7217B.TVP FAG
7217BW NSK7218A NSK7218AW NSK
7218B.JP FAG7218B.JP.UA FAG7218B.MP FAG
7218B.TVP FAG7218B.TVP.P5.UL FAG7218B.TVP.UA FAG
7219A NSK7219AW NSK7219B NSK
7219B.MP.UA FAG7219B.MP.UO FAG7219B.TVP FAG
7219B.TVP.UO FAG7219BW NSK7220A NSK
7220B NSK7220B.JP FAG7220B.JP.UA FAG
7220B.MP.UA FAG7220B.MP.UO FAG7220B.TVP FAG
7220B.TVP.UO FAG7220BW NSK7221A NSK
7221B NSK7221B.MP FAG7221B.MP.UA FAG
7222A NSK7222AW NSK7222B NSK
7222B.JP.UA FAG7222B.MP FAG7222B.MP.UA FAG
7222B.TVP FAG7222B.TVP.UA FAG7222B.TVP.UO FAG
7224B.MP FAG7224B.MP.P5.UO FAG7224B.MP.UA FAG
7224B.TVP FAG7224B.TVP.UA FAG7224B.TVP.UO FAG
7226B.MP.UA FAG7226B.MP.UO FAG7226B.TVP FAG
7226B.TVP.UO FAG7228B.MP FAG7228B.MP.UA FAG
7230B.MP FAG7230B.MP.P6.UO FAG7230B.MP.UA FAG
7232B.MP FAG7232B.MP.UA FAG7234B.MP FAG
7236B.MP FAG7236B.MP.UA FAG7236B.MP.UO FAG
7238B.MP.UA FAG7238B.MP.UO FAG7240B.MP FAG
7244B.MP.UA FAG7248B.MP FAG7248B.MP.UA FAG
7300BW NSK7301AW NSK7301B.JP FAG
7301B.TVP.UA FAG7301BW NSK7302A NSK
7302B NSK7302B.JP FAG7302B.TVP FAG
7302BW NSK7303AW NSK7303B.JP FAG
7303B.TVP.UA FAG7303B.TVP.UO FAG7303BW NSK
7304AW NSK7304B NSK7304B.JP FAG
7304B.TVP FAG7304B.TVP.UA FAG7304B.TVP.UO FAG
7305A NSK7305AW NSK7305B NSK
7305B.JP FAG7305B.JP.UA FAG7305B.MP FAG
7305B.MP.UO FAG7305B.TVP FAG7305B.TVP.UA FAG
7305BW NSK7306A NSK7306AW NSK
7306B.2RS.TVP.L198 7306B.JP FAG7306B.JP.UA FAG
7306B.MP FAG7306B.MP.UA FAG7306B.MP.UO FAG
7306B.TVP.UA FAG7306B.TVP.UO FAG7306BW NSK
7307AW NSK7307B NSK7307B.JP FAG
7307B.MP FAG7307B.MP.UA FAG7307B.MP.UO FAG
7307B.TVP.P5.UL FAG7307B.TVP.UA FAG7307B.TVP.UO FAG
7308-BE-2RS-L237 FAG7308A NSK7308AW NSK
7308B.2RS.TVP.L198 7308B.2RS.TVP.L2377308B.JP FAG
7308B.MP FAG7308B.MP.P5.UL FAG7308B.MP.UA FAG
7308B.MPA.P5.UL FAG7308B.TVP FAG7308B.TVP.UA FAG
7308BW NSK7309A NSK7309AW NSK
7309B.JP FAG7309B.JP.UA FAG7309B.MP FAG
7309B.MP.UO FAG7309B.TVP FAG7309B.TVP.UA FAG
7309BW NSK7310A NSK7310AW NSK
7310B.JP FAG7310B.JP.UA FAG7310B.MP FAG
7310B.MP.UO FAG7310B.TVP FAG7310B.TVP.UA FAG
7310BW NSK7311A NSK7311AW NSK
7311B.JP FAG7311B.JP.UA FAG7311B.MP FAG
7311B.MP.UA FAG7311B.MP.UO FAG7311B.TVP FAG
7311B.TVP.UO FAG7311BW NSK7312A NSK
7312B NSK7312B.JP FAG7312B.JP.UA FAG
7312B.MP.P6.UA FAG7312B.MP.UA FAG7312B.MP.UO FAG
7312B.TVP.UA FAG7312B.TVP.UO FAG7312BW NSK
7313AW NSK7313B NSK7313B.JP FAG
7313B.MP FAG7313B.MP.UA FAG7313B.MP.UO FAG
7313B.TVP.UA FAG7313B.TVP.UO FAG7313BW NSK
7314AW NSK7314B NSK7314B.JP FAG
7314B.MP FAG7314B.MP.UA FAG7314B.MP.UO FAG
7314B.TVP.UA FAG7314B.TVP.UO FAG7314BW NSK
7315AW NSK7315B NSK7315B.JP FAG
7315B.MP FAG7315B.MP.UA FAG7315B.MP.UO FAG
7315B.TVP.UA FAG7315B.TVP.UO FAG7315BW NSK
7316AW NSK7316B NSK7316B.JP FAG
7316B.MP FAG7316B.MP.UA FAG7316B.MP.UO FAG
7316B.TVP.UA FAG7316B.TVP.UO FAG7316BW NSK
7317AW NSK7317B NSK7317B.JP FAG
7317B.MP FAG7317B.MP.UA FAG7317B.MP.UO FAG
7317B.TVP.UA FAG7317B.TVP.UO FAG7317BW NSK
7318AW NSK7318B NSK7318B.JP FAG
7318B.MP FAG7318B.MP.UA FAG7318B.MP.UO FAG
7318B.TVP.UA FAG7318B.TVP.UO FAG7318BW NSK
7319AW NSK7319B NSK7319B.JP FAG
7319B.MP.UA FAG7319B.MP.UO FAG7319B.TVP FAG
7319B.TVP.UO FAG7319BW NSK7320A NSK
7320B NSK7320B.JP FAG7320B.JP.UA FAG
7320B.MP.UA FAG7320B.MP.UO FAG7320B.TVP FAG
7320B.TVP.UO FAG7320BW NSK7321B NSK
7321B.MP.UA FAG7321B.MP.UO FAG7322B NSK
7322B.JP.UA FAG7322B.MP FAG7322B.MP.UA FAG
7322B.TVP FAG7322B.TVP.UA FAG7322B.TVP.UO FAG
7324B.MP FAG7324B.MP.UA FAG7324B.MP.UO FAG
7324B.TVP.UA FAG7326B NSK7326B.MP FAG
7326B.MP.UO FAG7326B.TVP FAG7326B.TVP.UA FAG
7328B.MP FAG7328B.MP.UA FAG7328B.MP.UO FAG
7330B.MP FAG7330B.MP.UA FAG7330B.MP.UO FAG
7332B.MP FAG7332B.MP.UA FAG7332B.MP.UO FAG
7334B.MP FAG7334B.MP.UA FAG7336B NSK
7336B.MP.UA FAG7338B NSK7338B.MP.UA FAG
7340B.MP FAG7340B.MP.UA FAG7344B.MP FAG
7348B.MP.UA FAG7905CTYNSULP4 NSKB7000C.T.P4S.UL FAG
B7001C.T.P4S.UL FAGB7001E.T.P4S.UL FAGB7002C.T.P4S.UL FAG
B7003C.T.P4S.UL FAGB7003E.T.P4S.UL FAGB7004C.T.P4S.UL FAG
B7005C.T.P4S.UL FAGB7005E.T.P4S.UL FAGB7006C.T.P4S.UL FAG
B7007C.T.P4S.UL FAGB7007E.2RSD.T.P4S.ULB7007E.T.P4S.UL FAG
B7008C.T.P4S.UL FAGB7008E.T.P4S.UL FAGB7009C.2RSD.T.P4S.UL 
B7009E.T.P4S.UL FAGB7010C.2RSD.T.P4S.ULB7010C.T.P4S.UL FAG
B7011C.T.P4S.UL FAGB7011E.2RSD.T.P4S.ULB7011E.T.P4S.UL FAG
B7012E.T.P4S.UL FAGB7013C.T.P4S.UL FAGB7013E.2RSD.T.P4S.UL
B7014C.T.P4S.UL FAGB7014E.T.P4S.UL FAGB7015C.T.P4S.UL FAG
B7015E.T.P4S.UL FAGB7016C.T.P4S.UL FAGB7016E.T.P4S.UL FAG
B7017E.T.P4S.UL FAGB7018C.T.P4S.UL FAGB7018E.MPA.P4S.UM 
B7019C.T.P4S.UL FAGB7019E.T.P4S.UL FAGB7020C.2RSD.T.P4S.UL
B7020E.T.P4S.UL FAGB7021C.T.P4S.UL FAGB7021E.T.P4S.UL FAG
B7022E.T.P4S.UL FAGB7024C.T.P4S.DUL FAGB7024C.T.P4S.UL FAG
B7026C.T.P4S.UL FAGB7026E.T.P4S.UL FAGB7028C.T.P4S.UL FAG
B7030C.T.P4S.UL FAGB7030C.TPA.P4.UL FAGB7030E.T.P4S.UL FAG
B7032E.T.P4S.UL FAGB7034C.T.P4S.UL FAGB7034E.T.P4S.UL FAG
B7036E.T.P4S.UL FAGB7038C.T.P4S.UL FAGB7040C.T.P4S.UL FAG
B71900C.T.P4S.UL FAGB71900E.T.P4S.UL FAGB71901C.T.P4S.UL FAG
B71902C.T.P4S.UL FAGB71902E.T.P4S.UL FAGB71903C.T.P4S.UL FAG
B71904C.T.P4S.UL FAGB71904E.T.P4S.UL FAGB71905C.T.P4S.UL FAG
B71906C.T.P4S.UL FAGB71906E.T.P4S.UL FAGB71907C.T.P4S.UL FAG
B71908C.2RSD.T.P4S.ULB71908C.T.P4S.UL FAGB71908E.T.P4S.UL FAG
B71909E.T.P4S.UL FAGB71910C.T.P4S.UL FAGB71910E.T.P4S.UL FAG
B71911E.T.P4S.K5.UL B71911E.T.P4S.UL FAGB71912C.T.P4S.UL FAG
B71913C.T.P4S.UL FAGB71913E.2RSD.T.P4SB71913E.T.P4S.UL FAG
B71914E.T.P4S.UL FAGB71915C.T.P4S.UL FAGB71916C.T.P4S.UL FAG
B71917C.T.P4S.UL FAGB71917E.T.P4S.UL FAGB71918C.T.P4S.UL FAG
B71920C.T.P4S.UL FAGB71920E.T.P4S.UL FAGB71922E.T.P4S.UL FAG
B71926C.T.P4S.UL FAGB71926E.T.P4S.UL FAGB71928C.T.P4S.UL FAG
B71930C.T.P4S.UL FAGB71930E.T.P4S.UL FAGB71932C.T.P4S.UL FAG
B71932E.T.P4S.UL FAGB71934C.T.P4S.UL FAGB71934E.T.P4S.UL FAG
B71936E.T.P4S.UL FAGB71940E.T.P4S.UL FAG

Hỗ trợ trực tuyến
E-MAIL: info.vindec@gmail.com
Hỗ Trợ Trực Tuyến


Mobile : 024 6666 6667
E-Mail
info.vindec@gmail.com
 
Share

vindec


Tel:        (084) 24 6666 6667
E-mail: info.vindec@gmail.com

HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.