Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC
: Số 11 Ngõ 139 Mỹ Đình. P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 024 6666 6667
Email
info.vindec@gmail.com
LƯỢT TRUY CẬP

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm » Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG

Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG
Vòng ngoài và vòng trong của loại này có thể tách rời riêng lẻ vì vòng trong được chia nửa trên mặt phẳng xuyên tâm.
Có thể chịu tải hướng trục từ hai hướng
Vòng bi có góc truyền lực (góc tiếp xúc) 35o
Có thể thay thế cho hai vòng bi đỡ chặn ghép giáp mặt hay giáp lưng
Vòng cách làm bằng đồng được sử dụng rất phổ biến
Dãy số trên vòng bi:
 QJ10xx, QJ2xx, QJ3xx
 

QJ1244N2MPA FAG
QJ1248MPA FAGQJ1252MPA FAGQJ1952N2MPA FAG
QJ205MPA FAGQJ206MPA FAGQJ207MPA FAGQJ207MPA.T42A FAG
QJ208MPA FAGQJ208TVP FAGQJ209MPA FAGQJ209MPA.C3 FAG
QJ209TVP FAGQJ209TVP.C2 FAGQJ209TVP.C3 FAGQJ210MPA FAG
QJ211MPA FAGQJ211MPA.C3 FAGQJ211TVP FAGQJ211TVP.C3 FAG
QJ212MPA FAGQJ212TVP FAGQJ213MPA FAGQJ213MPA.C3 FAG
QJ213N2MPA.T42A FAGQJ214MPA FAGQJ214MPA.C3 FAGQJ214TVP FAG
QJ215MPA FAGQJ215N2MPA.C4.F59 QJ215TVP FAGQJ216MPA FAG
QJ216N2MPA FAGQJ216N2MPA.C3 FAGQJ217MPA FAGQJ217MPA.C3 FAG
QJ218N2MPA FAGQJ218N2MPA.C3 FAGQJ218N2MPA.C4.F59 QJ219N2MPA FAG
QJ219N2MPA.C3 FAGQJ220N2MPA FAGQJ220N2MPA.C3 FAGQJ220N2MPA.C4.F59 
QJ221N2MPA FAGQJ222N2MPA FAGQJ222N2MPA.C3 FAGQJ222N2MPA.C4.F59 
QJ224N2MPA FAGQJ224N2MPA.C3 FAGQJ226N2MPA FAGQJ226N2MPA.C3 FAG
QJ226N2MPA.C4.F59 QJ228N2MPA FAGQJ228N2MPA.C3 FAGQJ230N2MPA FAG
QJ230N2MPA.C3 FAGQJ232N2MPA FAGQJ232N2MPA.C3 FAGQJ232N2MPA.C4.F59 
QJ234N2MPA FAGQJ236N2MPA FAGQJ238N2MPA FAGQJ240N2MPA FAG
QJ240N2MPA.C3 QJ244N2MPA FAGQJ244N2MPA.C3 FAGQJ248N2MPA FAG
QJ248N2MPA.C3 QJ252N2MPA FAGQJ304MPA FAGQJ304MPA.T42A FAG
QJ305MPA FAGQJ305TVP FAGQJ306MPA FAGQJ306MPA.C3 FAG
QJ306TVP FAGQJ306TVP.C3 FAGQJ307MPA FAGQJ307MPA.T42A FAG
QJ307TVP FAGQJ308MPA FAGQJ308TVP FAGQJ309MPA FAG
QJ309MPA.C3 FAGQJ309MPA.T42A FAGQJ309TVP FAGQJ309TVP.C2 FAG
QJ309TVP.C3 FAGQJ310MPA FAGQJ310MPA.C3 FAGQJ310MPA.T42A 
QJ311MPA FAGQJ311MPA.C3 FAGQJ311MPA.T42A FAGQJ311N2MPA.T42A 
QJ312MPA FAGQJ312N2MPA.C3 FAGQJ313MPA FAGQJ313MPA.C3 FAG
QJ313MPA.T42A QJ313N2MPA FAGQJ314MPA FAGQJ314MPA.C3 FAG
QJ315N2MPA FAGQJ315N2MPA.C3 FAGQJ315N2MPA.T42A QJ316N2MPA FAG
QJ317N2MPA FAGQJ317N2MPA.C3 FAGQJ318N2MPA FAGQJ319N2MPA FAG
QJ319N2MPA.C3 QJ319N2MPA.T42A QJ320N2MPA FAGQJ320N2MPA.T42A 
QJ322N2MPA FAGQJ322N2MPA.C3 FAGQJ324N2MPA FAGQJ324N2MPA.C3 
QJ326N2MPA FAGQJ326N2MPA.C3 FAGQJ328N2MPA FAGQJ330N2MPA FAG
QJ332N2MPA FAGQJ334N2MPA FAGQJ336N2MPA FAGQJ338N2MPA FAG
QJ340N2MPA.C3 QJ344N2MPA FAG  

Hỗ trợ trực tuyến
E-MAIL: info.vindec@gmail.com
Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tel: 024 6666 6667
Mobile : 0975 207 968
E-Mail
info.vindec@gmail.com
 
Share

vindec


Tel: (084) 24 6666 6667
Mobile:  0975 207 968
E-mail: info.vindec@gmail.com

HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.