Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC
: Số 11 Ngõ 139 Mỹ Đình. P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 024 6666 6667
Email
info.vindec@gmail.com
LƯỢT TRUY CẬP

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy » Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy

Vui lòng liên hệ

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy
Về cơ bản, vòng bi tiếp xúc góc hai dãy thực ra là hai vòng bi tiếp xúc góc một dãy được lắp lưng vì chúng chỉ có một vòng trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn.

Ứng dụng :
Máy bơm ly tâm.
Motơ điện
Máy thổi và quạt điện
Dãy số trên vòng bi : 52xx, 53xx, 32xx, 33xx
 

320/32X FAG3200-2RS FAG3200-2RS.E55EB FAG3200-2Z FAG
3200B.2ZR.TVH FAG3200B.TVH FAG3200B.TVH.C3 FAG3200BB.2ZR.TVH FAG
3200BB.TVH FAG3200BB.TVH.C3 FAG3201-2RS FAG3201-2Z FAG
3201B.2RSR.TVH FAG3201B.2ZR.TVH FAG3201B.TVH FAG3201B.TVH.C3 FAG
3201BB.2RSR.TVH FAG3201BB.2ZR.TVH FAG3201BB.TVH FAG3201BB.TVH.C3 FAG
3202-2RS FAG3202-2Z FAG3202B.2RSR.TVH FAG3202B.2ZR.TVH FAG
3202B.TVH FAG3202B.TVH.C3 FAG3203-2Z FAG32034X FAG
3203B.2RSR.TVH FAG3203B.2ZR.TVH FAG3203B.TVH FAG3203B.TVH.C3 FAG
3204-2RS FAG3204-2Z FAG3204B.2RSR.TVH FAG3204B.2ZR.TVH FAG
3204B.TVH FAG3204B.TVH.C3 FAG3205 FAG3205-2Z FAG
3205B.2RSR.TVH FAG3205B.2ZR.TVH FAG3205B.TVH FAG3205B.TVH.C3 FAG
3206-2RS FAG3206-2Z FAG3206B.2RSR.TVH FAG3206B.2ZR.TVH FAG
3206B.TVH FAG3206B.TVH.C3 FAG3207-2RS FAG3207-2Z FAG
3207B.2RSR.TVH FAG3207B.2ZR.TVH FAG3207B.TVH FAG3207B.TVH.C3 FAG
3208-2RS FAG3208-2Z FAG3208B.2RSR.TVH FAG3208B.2ZR.TVH FAG
3208B.TVH FAG3208B.TVH.C3 FAG3209-2RS FAG3209-2Z FAG
3209B.2RSR.TVH FAG3209B.2ZR.TVH FAG3209B.TVH FAG3209B.TVH.C3 FAG
3210 FAG3210-2RS FAG3210-2Z FAG3210B.2RSR.TVH FAG
3210B.2RSR.TVH.C3 FAG3210B.2ZR.TVH FAG3210B.TVH FAG3210B.TVH.C3 FAG
3211#N FAG3211-2RS FAG3211-2Z FAG3211-2Z-C3#N *12 FAG
3211B.2RSR.TVH FAG3211B.TVH FAG3211B.TVH.C3 FAG3212-2RS FAG
3212-2Z FAG3212B.2RSR.TVH FAG3212B.TVH FAG3212B.TVH.C3 FAG
3213-2RS FAG3213-2Z FAG3213B.TVH FAG3213B.TVH.C3 FAG
3214-2RS FAG3214-2Z FAG3214B.2RSR.TVH FAG3214B.TVH FAG
3214B.TVH.C3 FAG3215-2RS FAG3215-2Z FAG3215B.TVH FAG
3215B.TVH.C3 FAG3216-2RS FAG3216-2Z FAG3216B.2ZR.TVH FAG
3216B.TVH FAG3216B.TVH.C3 FAG3217-2RS FAG3217-2Z FAG
3217.C3 FAG3218-2RS#E FAG3218.C3 FAG3218M FAG
3219M FAG3219M.C3 FAG3220-2RS FAG3220-2Z#N FAG
3220.C3 FAG3221M FAG3222M FAG3222M.C3 FAG
3301#E FAG3301-2RS#N5 FAG3301-2Z#N5 FAG3302-2Z FAG
3302B.TVH FAG3302B.TVH.C3 FAG3303-2RS FAG3303-2Z.E55EB FAG
3303B.TVH FAG3303B.TVH.C3 FAG3304-2RS FAG3304B.2RSR.TVH FAG
3304B.2ZR.TVH FAG3304B.TVH FAG3304B.TVH.C3 FAG3305-2RSR#E FAG
3305-2Z#E FAG3305B.2RSR.TVH FAG3305B.2ZR.TVH FAG3305B.TVH FAG
3305B.TVH.C3 FAG3305DA.578845 FAG3306-2RS#E FAG3306-2Z FAG
3306B.2RSR.TVH FAG3306B.2ZR.TVH FAG3306B.TVH FAG3306B.TVH.C3 FAG
3306DA FAG3307-2RS FAG3307-2Z FAG3307-2Z-C3 FAG
3307B.2RSR.TVH FAG3307B.2ZR.TVH FAG3307B.TVH FAG3307B.TVH.C3 FAG
3307DA FAG3308B.2RSR.TVH FAG3308B.2ZR.TVH FAG3308B.TVH FAG
3308B.TVH.C3 FAG3308DA.MA FAG3309-2RS FAG3309-2RS-C3#N2 FAG
3309-2Z#E FAG3309-2Z-C3 FAG3309B.2RSR.TVH FAG3309B.TVH FAG
3309B.TVH.C3 FAG3309DA FAG3309DA.MA FAG3310-2RS FAG
3310-2RS-C3 FAG3310-2Z-C3#E FAG3310B.2RSR.TVH FAG3310B.TVH FAG
3310B.TVH.C3 FAG3310DA.MA FAG3311-2RS FAG3311-2Z FAG
3311B.2RSR.TVH FAG3311B.TVH FAG3311B.TVH.C3 FAG3311DA.MA FAG
3312-2RS#N FAG3312-2RS-C3.E55EB FAG3312-2Z#E FAG3312-2Z-C3 FAG
3312B.TVH FAG3312B.TVH.C3 FAG3313-2RS#N5 FAG3313-2RS-C3#E FAG
3313-2Z#E FAG3313-2Z-C3.E55ES FAG3313B.TVH FAG3313B.TVH.C3 FAG
3313DA FAG3314-2RS#E FAG3314-2Z FAG3314.C3 FAG
3314.C4 FAG3314DA FAG3315.C3 FAG3316.C3 FAG
3317DA.521521 FAG3317M FAG3317M.C3 FAG3318.C3 FAG
3318.C4 FAG3318M FAG3318M.C3 FAG3319M FAG
3319M.C3 FAG3320M FAG3320M.C3 FAG3322M FAG
5203 NSK5204 NSK5205 NSK5206 NSK
5210 NSK5211 NSK5212 NSK5213 NSK
5214 NSK5215 NSK5304 NSK5305 NSK
5306 NSK5307 NSK5308 NSK5309 NSK
5310 NSK5311 NSK5312 NSK5201 NSK
5200 NSK5207 NSK5209 NSK 
5202 NSK5208 NSK5303 NSK 

Hỗ trợ trực tuyến
E-MAIL: info.vindec@gmail.com
Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tel: 024 6666 6667
Mobile : 0975 207 968
E-Mail
info.vindec@gmail.com
 
Share

vindec


Tel: (084) 24 6666 6667
Mobile:  0975 207 968
E-mail: info.vindec@gmail.com

HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.